« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveni-prechodne-upravy-provozu-silnice-ii.155-iii.15529-iii.15523-iii.15531-iii.15532-dio.pdf
"".".-' Boruvnicu
<br> Strážkovoco '“
<br> "" -D,l,0- VIZ DETAIL
<br> "* :!
<br> Tem-lin úplné MÍT 15 6.202! -17.7.2022
<br> wmmwmum si."115529 _ MMM si Ill/1553 a HMS?
<br> _ „Mmmmmm _ WMBUSWD-mmabená
<br> m.<.>.—wm,Souběh staveb: Výstavba MUK Roudné - 03 x Ill/15529.50 111
stanoveni-prechodne-upravy-provozu-silnice-ii.155-iii.15529-iii.15523-iii.15531-iii.15532.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/11299/2022 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/11299/2022-2 Ing.Součková 386804431 souckovaa@c-budejovice.cz 8.7.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 4.7.2022 žádost navrhovatele:
<br> Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČO 49281429,K zahradnictví 13,180 00 Praha 8 -
Střížkov <,>
<br> kterého zastupuje Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu
v Českých Budějovicích č.j.KRPC-45-384/ČJ-2022-020106 ze dne 29.6.2022 a dále v souladu
s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemních komunikacích: silnice II/155,II/156,III/15529,III/15523,III/15531,III/15532,III/00354
a III/14325,z důvodu zajištění úplné uzavírky silnice III/15529 za obcí Roudné pro realizaci stavby
mimoúrovňové křižovatky dálnice D3 <.>
<br> – viz dopravně inženýrské opatření,jež tvoří nedíl...

Načteno

edesky.cz/d/5506466

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz