« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - nabídka práce MÚ Kašperské Hory - sociální pracovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nabídka práce MÚ Kašperské Hory - sociální pracovník
Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
<br>
<br>
<br> Tajemnice MěÚ Kašperské Hory vyhlašuje v souladu se z.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
dále dle z.č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a § 110 z.č.108/2006
Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pozici
<br>
sociální pracovník/pracovnice
- referent/ka sociálního odboru Městského úřadu Kašperské Hory <.>
<br>
Místo výkonu práce: město Kašperské Hory
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody,nejlépe k 01.09.2022
Pracovní úvazek: 1,0
<br>
Obecná charakteristika druhu práce a pracovní pozice:
<br>  výkon sociální práce v území obce s pověřeným obecním úřadem Kašperské Hory zejména
dle zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi;
<br>  výkon funkce veřejného opatrovníka;
<br>  depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců,rodin a skupin osob ohrožených
sociálním vyloučením včetně poskytování základního a odborného sociálního poradenství
a zprostředkování sociálních služeb;
<br>  realizace sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci,analýza
této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení;
<br>  vedení dokumentace a zpracování osobních či citlivých dat,včetně zpracování
Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka a další související dokumentace;
<br>  realizace činností sociální práce (uplatňování XXXXX a technik sociální práce) ve prospěch
osob v nepříznivé sociální situaci;
<br>  spolupráce a zprostředkování kontaktu s orgány pomoci v hmotné nouzi (úřady práce) <,>
poskytovateli sociálních služeb,zdravotnickými zařízeními atp.při realizaci činností sociální
práce;
<br>  spolupráce a zprostředkování kontaktu na odborná poradenská zařízení – ambulantní <,>
terénní i pobytové služby,služby pro seniory;
<br>  zpracování statistických ...

Načteno

edesky.cz/d/5505026

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz