« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 38. zasedání.pdf (595.66 kB)
Strana 1 (celkem 2)
<br> 38.zasedání zastupitelstva Obce Osek
<br> Datum: 4.7.2022 Místo konání: Obecní úřad Osek Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Jednání řídila starostka,která přivítala přítomné a konstatovala,že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> Omluveni: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,p.XXXX XXXXXXX Nepřítomen: p.JiříJoun Dále přítomni — občané: X
<br> Předsedající předložila program v'bodech 453.— 454.dle svolání
<br> 453.Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy na budově víceúčelového zařízení" 454.Rozpočtové opatření č.7/2022
<br> Předsedající navrhla zapisovatele: Jitku Brejchovou
<br> Ověřovatelé: Ing.XXXXXX XXXXX,Ing.XXX XXXXXXXXXX
<br> Navržený program a ověřovatelé Hlasování: X hlasů pro — 0 hlasů proti- 0 hlasů zdržel se Návrh byl schválen
<br> Bod 453 <.>
<br> Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy na budově víceúčelového
<br> zařízení“
<br> - předsedající předložila návrh hodnotící komise pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku
<br> Poptávka firma: STŘECHYIZOLACE HOLUB,Strakonice nabídková cena 1 075 827,01 Kč vč.DPH
<br> VRBKA střechy,Písek nabídková cena 1 133 129,92 Kč vč.DPH BOHEMIA KONSTRUKT,Strakonice nabídku nedodali
<br> Usnesení 38-453
<br> ZO schvaluje výběr dodavatele pro veřejnou zakázku — Oprava střechy na budově víceúčelového zařízení <,>
<br> 1 075 827,01 Kč vč.DPH a pověřuje starostku obce podpisem SOD s vybraným dodavatelem <.>
<br> Hlasování: 5 hlasů pro — 0 hlasů proti — 1 hlas zdržel se (Ing.hoch) Usneseníbylo přijato
<br> Bod 454.Rozpočtové opatření č.7/2022 Předsedající předložila rozpočtové opatření č.7/2022 a seznámila s jednotlivými položkami
<br> příjmy 21 000,00 Kč výdaje 490 000,00 Kč financování 469 000,00 Kč Usnesení 38-454
<br> ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2022
<br> příjmy 21 000,00 Kč výdaje 490 000,00 Kč fínancování469 000,00 Kč Hlasování: 6 hlasů pro — 0 hlasů proti — 0 hlasů zdržel se Usneseníbylo přijato
<br> Obec Os...

Načteno

edesky.cz/d/5504220

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz