« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Doručení úplného znění Změny č_1 ÚP Loket veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doručení úplného znění Změny č_1 ÚP Loket veřejnou vyhláškou
strana 1/2
<br> Spisová značka: 707/2017/OV
Číslo jednací: 707/2017/OV-125
V Lokti dne: 19.05.2021
<br> Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: m.hronicek@loket.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
DORUČENÍ
<br> úplného znění Územního plánu Loket
<br> Město Loket,prostřednictvím Městského úřadu Loket,odboru výstavby,jako
pořizovatele Změny č.1 Územního plánu Loket příslušného podle § 6 odst.2 ve spojení
s § 24 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),v platném znění (dále jen „stavební zákon“),doručuje v souladu s § 55 odst.7
stavebního zákona ve spojení s § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
v platném znění (dále jen „správní řád“) <,>
<br> úplné znění Územního plánu Loket <.>
<br> Zastupitelstvo města Loket,jako příslušný orgán podle § 6 odst.5 písm.c) stavebního
zákona,v souladu s § 55b odst.10 ve spojení s 54 odst.2 stavebního zákona vydalo dne
16.06.2022 usnesením č.Z41/4/2022 Změnu č.1 Územního plánu Loket.Pořizovatel zajistil
v souladu s § 55 odst.5 stavebního zákona zpracování úplného znění Územního plánu
Loket po jeho Změně č.1 <.>
<br> Úplné znění Územního plánu Loket se doručuje v souladu s § 55 odst.7 stavebního
zákona veřejnou vyhláškou.Vzhledem k rozsahu úplného znění není možné jeho zveřejnění
na úřední desce.Do úplného znění Územního plánu Loket lze nahlédnout v kanceláři odboru
výstavby Městského úřadu Loket.Úplné znění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové adrese Městského úřadu Loket,záložka územní plán,složka Úplné
znění Územního plánu Loket,nebo přímo na odkazu: http://mu.loket.cz/?article_id=18364 <.>
Dnem doručení úplného znění Územního plánu Loket a dnem doručení Změny č.1
Územního plánu Loket nabývá Změna č.1 Územního plánu Loket účinnosti (§ 55 odst.7
stavebního zákona) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> otisk razítka
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
referent odboru výstavby
<br>
<br>
<br>
strana 2/2
<br> Úplné znění Územního plánu Loket se doručuj...

Načteno

edesky.cz/d/5503967

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz