« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne17. 7. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne17. 7. 2022
OBEC VLČETÍNEC
<br> Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice,okres Jindřichův Hradec
<br> IČO: 00666572 Tel.: 384 395 384 e-mail: ou.vlcetinec@tiscali.cz
<br>
<br>
Ve Vlčetínci dne 9.7.2022
<br>
<br>
V souladu s § 103 odst.5) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br>
svolávám
<br>
31.zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec
<br>
na neděli 17.7.2022 od 18,00 hodin <.>
<br>
<br>
Zasedání se koná v místnosti Obecního úřadu Vlčetínec,Vlčetínec 32 <.>
<br>
Program:
<br>
1.Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
2.Schválení programu zasedání
3.Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
<br> Jihočeského kraje v roce 2022 ve výši 255 000,- Kč <.>
<br> 4.Výběrové řízení na akci „Chodník před bývalou školou“
5.Záměr - p.č.915/4 v k.ú.Vlčetínec
6.Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu
<br> osobních údajů
<br> 7.Smlouva – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o <.>
8.Rozpočtové opatření
9.Kontrola usnesení
10.Různé
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce: 9.7.2022
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5502846

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz