« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Prodej části pozemku p. č. 92/4 v k. ú. Řepčice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa prodeje z GP
MNĚ,-mam
<br> mxmm
<br> Ímm _ _
<br> mšům
<br> wnmwťmmm
<br> “
<br> M\mm
<br> 17.00
<br> m\m_m |O E\mm
<br> mxmmm
<br> mmummm
<br>./ mmm—mám „ & Íí
<br> M\mm všm d 3QO
mapa prodeje
195? 19“
<br> 1&Q
<br> 1:250
<br> 02468m
<br> 926
<br> 814
<br> 825
<br> 92H1
<br> 926
prodej
O b e c T Ř E B U Š Í N
<br>
<br> Obec Třebušín podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích zveřejňuje na
úřední desce prodej části pozemku p.č.92/4 v k.ú.Řepčice,zapsaný na LV-1 pro Obec
Třebušín <.>
<br> Lhůta ke zveřejnění je 15 dní ode dne vyvěšení <.>
<br>
k.ú.Řepčice
<br> část pozemku p.č.92/4 o výměře 124m²,druh pozemku – trvalý travní porost
<br>
<br>
<br>
<br>
vyvěšeno : 22.06.2022
<br> sejmuto :
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXX
starostka

Načteno

edesky.cz/d/5502795

Meta

Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz