« Najít podobné dokumenty

Obec Janůvky - Usnesení zastupitelstva ze zasedání 24.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STÁHNOUT Usnes...2022.pdf
/
OBEC ]ANŮVKY
<br> 19/ Usnesení zastupitelstva
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje zapisovatele p <.>
Pa`/la Lišku,o`/ěřovateli zápisu pí.Danu Langero\/ou a p.Ondřeje Rádla <.>
Výsledek hlaso`/ání: Pro 5 hlasů,proti 0 hlasů,zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č.1 b\/lo sch`/áleno
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje program zasedání
dne 24.6.2022 <.>
Výsledek hlaso`Íání: Pro 5 hlasů,proti 0 hlasů,zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č.2 b`/Io sch`Íáleno
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje zápis ze zasedání
zistupitelst`ra č.2 ze dne 25.3.2022 <.>
Vrisledek hlaso`Íání: Pro 5 hlasů,proti 0 hlasů,zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č.3 b\rlo schváleno
<br> 4 Návrh usnesení: Zastupitelswo obce Janůvlq/ scwaluje zápis ze zasedání
zastupitelst`Ía č.2 ze dne 25.3.2022 <.>
Výsledek hlaso`/ání: Pro 5 hk!sů,proti 0 hlasů,zdrželi se 0 hlasů <.>
Usnesení č.4 b`/lo sch`Íáleno
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje účetni' závěrku za
rok 2021 s výhradou tak,jak byla představena a XXXX k nahlédnutí <.>
VÝsledek hlasování: Pro X hlasů,prati 0 hlasů,zdrželi se 0 h!asů <.>
Usnesení č.5 bvlo sch`/áleno
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje přezkoumání
hospodaření obce Janůvlq/ za rok 2021 tak,jak bylo představeno a dáno
k nahlédnutí <.>
VÝsledek hlaso`/ání: Pro 5 hlasů,proti 0 hlasů,zdrželi se 0 hlasů <.>
Usnesení č.6 bvlo schválerio
<br>
<br> OBEC |ANŮVKY
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje závěrečný účet
'
<br> olce Janůvlq/ za rok 2021 tak,jak by] předsta`/en a dán k nahlédnutí <.>
VÝsledek hlasování: Pro 5 hlasů,proti 0 hlasů,zdrželi se 0 hlasů <.>
Usnesení č.7 bvlo sch\ráleno
<br> 8/ ZastuDitelstvo obce Janů`Ík`/ sch`ra]uje počet volených členů zastupitelstva
na volební období 2022 - 2026,a sice 7 <.>
VÝsledek hlaso`/ání: Pro 5 hlasů,proti 0 hlasů,zdrželi se 0 hlasů
Usnesení č.8 b\/lo schváleno
<br> 9/ ZastuDitelstvo obce Janůvkv rminvestiční dotaci na akci „Oprava místn...

Načteno

edesky.cz/d/5502346

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz