« Najít podobné dokumenty

Obec Janůvky - Záměr obce prodat:    Vyvěšeno:8.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STÁHNOUT Záměr...odat.pdf
OBECJANÚVKY
<br> Záměr obce prodat
<br> Obec Janůvky v souladu s ustanovením š 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění zveřejňuje svůj záměr,prodeje obecního pozemku v k.ú.Janůvky <.>
<br> Parcela číslo: 1197 o výměře.7 571 m2,odkoupení části tohoto pozemku o výměře 2000 m.Číslo LV: 10001 Druh pozemku: Trvalý travní porost.(stavební -dle územního plánu obce Janůvky)
<br> Občané mají možnost se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 15 dnů písemně nebo ústně u Obecního úřadu Janůvky <.>
<br> Kupující hradí veškeré náldady spojené s realizací <.>
<br> Podmínky prodeje:- zájemce nabídne cenu za mzlrok,minímálně 100,-Kč <.>,zájemce si v případě koupě nechá zaměřit pozemek & zaplatí všechny náklady spojené se zaměřením a zápisem do katastru.Počet nabídek je omezen na 1 nabídku od jedné osoby <.>
<br> Obec Janůvky si vyhrazuje:
<br> 1.Právo nevybrat žádnou nabídku <.>
<br> 2.Právo nevybrat nejvyšší nabídku,( bez omezení pronajmout nejvyšší nabídce)
<br> 3.Právo preferovat osoby se vztahem k obci <.>
<br> 4.Právo opakovat zveřejnění záměru ve změněné formě v případě,že aktuální nabídky nesplní její očekávání.-
<br> Zájemci mohou své žádosti ci jiné připomínky doručit nejpozději do termínu sejmutí do kanceláře
<br> OÚ v Janůvkách,nebo zaslat poštou na uvedenou adresu.OÚ Janůvky c.p.15,569 43 Jevíčko.Na později vznesené připomínky a námitky nebude brán zřetel <.>
<br> ' k' l '( 2312232 (SibgěeJanůvky ( ////Í/ á/ ův V
<br> WÍŠŠEHŘ: 832022 OBEC JANÚVKY 15 \ \ Sveseno.23.7.2022 569 43 JEVIČKO \; Mob: 731 366 927 ;,)* / / „*i— :'( <,>
<br> 51-54“ ;./ %$? ii,-:=) _ „f

Načteno

edesky.cz/d/5502345

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz