« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 29.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 29.6.2022
OBEC VELENICE
<br> ZÁPIS č.5/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 29.června 2022
<br> Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.<,>
ukončeno bylo v 18:22 hod <.>
Zasedání zahájil a řídil starosta obce XXXX XXXXXX <.>
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
Ze zasedání je pořizován audiozáznam pro účely vypracování zápisu <.>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXX <,>
XXXXXX XXXXX
<br> Omluvení zastupitelé: XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX
<br> Neomluvení zastupitelé: XXXXXXX XXXXX
<br> Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů,je zastupitelstvo
schopno se usnášet <.>
<br> Starosta přednesl oznámený program zasedání,navrhl zpřesnění terminologie a doplnění
bodů <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1) Schválení,popř.doplnění programu zasedání
2) Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání
3) Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice za
rok 2021
4) Projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2021
5) Projednání a schválení Účetní závěrky 2021
6) Odměna za funkci místostarosty
7) Různé
<br> Zápis č.5/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 29.06.2022 v budově obecního úřadu <.>
Strana 1/4
<br>
<br> 1.Schválení,popř.doplnění programu zasedání
<br> Usnesení č.39-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje program jednání <.>
<br> Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.39-2022 bylo přijato <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu
<br> Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: XXXX XXXXXX
Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli p.XXXXX XXXXXX,p.XXXXX XXXXXXX
<br> Usnesení č.XX-XXXX
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p.XXXXX XXXXXX,p <.>
XXXXX XXXXXXX
<br> Hlasování:
Pro: X Proti: X Zdržel se: 0
Usnesení č.40-2022 bylo přijato <.>
<br> Informace,co se událo v obci od minu...

Načteno

edesky.cz/d/5502287

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz