« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 2021
MZE- 330531'2021- 15121
<br> lll Illlllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll "lm
<br>.9123 592 ŠM? _7- UTVAR Odbor vodohospodářské politiky a “ (***- -* **
<br> clop
<br> protipovodňových opatření “* * -——- --
<br> ČÍSLO ÚTVARU 15120._ *tfíoůlo: dl.lví.ŽUŽT
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965l2021—15121
<br> MZE-2296712021-15121 ÍcáÍíÍL " ' [ut-PWM.MZE-22968í2021—15121.tí,NAŠE ČJ.: MZE-33053í2021-15121,<.> *„_„.<.>
<br> VYŘIZUJE: Mgr.Ladislav Faígl TELEFON: 221812831
<br> E-MAIL: Ladislav.Faig|©mze.cz ID DS: yphaaxB
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.5.2021
<br> Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ o NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení & 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe,Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy () vydání Národního plánu povodí Dunaje <.>
<br> Na základě ustanovení 5 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.Tyto cíle jsou popsány v kapitole IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí.Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,a to v kapitole V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů,a stanoví strategii jejich financování v kapitole Vl.Souhrn ekonomické analýzy užívání vod <.>
<br> Výše uvedené cíle a opat...

Načteno

edesky.cz/d/5502258

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz