« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Oznámení o konání akce dne 22.7. a 24.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24.07.2022
Tučapy 19,391 26 Tučapy u Soběslavě
<br> Oznámení o konání akce
<br> (Pořadatel akce má povinnost oznámit konání akce Obecnímu úřadu min.10 dnů před datem konání)
<br> Název akce :
<br> /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.TFa/IWWÚWLcm/fŠ/wwv
<br> Termín konání akce:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Q'L'Q'lOJa/
<br> Místo konání akce:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> s font/MEAchč/w
<br> Stanovení výjimečných případů,při nichžje doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou (dle Obecně závazné vyhlášky obce Tučapy č.3/2016,o nočním klidu)
<br> Doba nočního klidu se nevymezuje:
<br> a) v noci z 31.prosince na 1.ledna
<br> b) v noci z Bo.dubna na 1.května
<br> c) o Velikonočních svátcích
<br> C!) v době konání těchto tradičních slavností: Masopust,Lampionový průvod,Noční hasičská soutěž,Dvorecká pouť,Tučapská pout',Ukončení léta,Kácení májky,Turnaj v kopané o pohár obce,Tradiční mezinárodní svod loveckých psů
<br> Obecní úřad Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736 Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-maíl: obec©tucapy.cz,www.tucapy.cz
22.07.2022
Obecní úřad Tučapy
<br> Tučapy 19,391 26 Tučapy u Soběslavě
<br> Oznámení o konání akce
<br> (Pořadatel akce má povinnost oznámit konání akce Obecnímu úřadu min.10 dnů před datem konání)
<br> Název akce :
<br> ( TANCOvzww—Wwww/M
<br> Termín konání akce:
<br> 1172023
<br> Místo konání akce:
<br> SPopTA/ZLÁLTUČMY
<br> Stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou (dle Obecně závazné vyhlášky obce Tučapy č.3/2016,o nočním klidu)
<br> Doba nočního klidu se nevymezuje:
<br> a) v noci z 31.prosince na 1.Iedna
<br> b) v noci z 30.dubna na 1.května
<br> 0) o Velikonočních svátcích
<br> d) v době konání těchto tradičních slavností: Masopust,Lampionový průvod,Noční hasičská soutěž,Dvorecká pouť,Tučapská pouť,Ukončení léta,Kácení májky,Turnaj v kopané o pohár obce,Tradiční mezinárodní svod loveckých psů
<br> Obecní úřad Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736 Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: obec©tucapy.cz,www.tucapy.cz

Načteno

edesky.cz/d/5501832

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz