« Najít podobné dokumenty

Obec Bohostice - Zápis a usnesení č. 38/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Bohostice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení č. 38/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Bohostice
Zápis č.38/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Bohostice,konaného dne 26.6.2022 v 19:00 hod <.>
v místnosti OÚ
<br> Přítomni: p.Králová,p.Průša,p.Hornickelová,p.Nádeník,p.Pecka,p.Bruna
Omluven: 0
Hosté: 0
1/ Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
2/ Zvolení zapisovatele zápisu p.Hornickelová
3/ Zvolení ověřovatelů zápisu p.Bruna,p.Nádeník
4/ Program jednání:
5/ Žádost o poskytnutí fin.příspěvku na hospodaření v lesích
6/ Schválení - Závěrečný za rok 2021
7/ Schválení účetní závěrky za rok 2021
8/ Rozpočtové opatření na vědomí zastupitelům
9/ Schválení usnesení
10/ Diskuze
11/ Závěr
<br> 1/ Volba zapisovatele – zapisovatelkou bude p.Hornickelová
2/ Volba ověřovatelů – ověřovatelé budou p.Bruna,p.Nádeník
3/ Zasedání zahájila v 19:00 hodin starostka obce a předložila návrh programu
4/ Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání
5/ Program zasedání zastupitelstva byl schválen.O tomto návrhu bylo hlasováno
přítomnými členy zastupitelstva / viz usnesení/
<br> 6/ Zastupitelstvo obce Bohostice souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí fin.příspěvku do
lesů <.>
pro 6 proti 0 zdržel 0
<br> 7/ Zastupitelstvo obce Bohostice projednalo a schválilo Závěrečný účet 2021,včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření a to bez výhrad <.>
pro 6 proti 0 zdržel 0
<br> 8/ Zastupitelstvo obce Bohostice schválilo Účetní závěrku za rok 2021 <.>
pro 6 proti 0 zdržel 0
<br> 9/ Starostka dala na vědomí zastupitelům Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> 10/ Schválení usnesení
11/ Diskuze nebyla
12 Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení zastupitelstva č.38/2022 ze dne 26.6.2022
<br> Zastupitelstvo obce Bohostice usnesením č.38/2022 ze dne 26.6.2022
<br>
souhlasí
<br> 1/ S navrženým programem jednání zastupitelstva obce
2/ Aby zápis zapsala p.Hornickelová
3/ Ověřovatelé zápisu p.Bruna,p.Nádeník
<br>
Schvaluje
<br>
1/ žádost o poskytnutí fin.příspěvku do lesů
2/ schválilo Závěrečný účet 2021,včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření bez výhrad
3/ Účetní závěrku za rok 2021
<br> Disku...

Načteno

edesky.cz/d/5500973

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz