« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Svolání zasedání zastupitelstva na pátek 15. 7. 2022 18.00 OÚ Malé Hradisko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolání zasedání č.38_2022 15.7.2022.doc [0,50 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Starosta obecního úřadu svolává
<br>
<br>
<br>
SVOLÁVÁ
Podle zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> Zasedání zastupitelstva obce
zasedání se uskuteční v pátek 15.7.2022 v 18.00 hodin obecní úřad Malé Hradisko
Program:
1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
<br> 4) Podání žádosti ÚZSVM k parcele 945/4 <.>
5) Výběrové řízení komunikace ke koupališti
<br> 6) Schválení smlouvy s výhercem výběrového řízení
7) Informace o postupu Územního plánu
8) Různé - na vědomí rozpočtové opatření č.5/2022
V Malém Hradisku 8.7.2022
Vyvěšeno na úřední desce
<br> dne
8.7.2022
<br>
<br>
jméno,podpis
<br> Sejmuto z úřední desky
<br> dne
15.7.2022
jméno,podpis
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
starosta obce
Svolání
Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/5500957

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz