« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - oznámení veřejnou vyhláškou - úpravy provozu - filmaři

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení veřejnou vyhláškou - úpravy provozu - filmaři
ŠÍEÍLÉ Hi,-vf linií? ?F) v) řšiíuí
<br> C1 isl.dop.'
<br> u ' l v \: „I?—pracov' : MESTSKY URAD SUSICE Prosím: 31.05.2021 / ' Odbor dopravya silničního hospodářství !|“ ___ z _7_ S] 34201 Sušicel,náměstí Svobody 138 © 376540111,fax: 376540 121 37:5 k? Přitom: ““I-*m- EVIDENČNÍČÍSLO: SUS-143212021 ČÍSLO JEDNACÍ: 1900/21IDOPIPa v Sušici dne 25.května 2021
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Sušice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.381/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu),na základě žádosti společnosti: TV Nova s.r.o <.>,se sídlem: Kříženeckého 10785,152 00 Praha 5,IČ: 458 00 456,ze dne 14.května 2021
<br> stanoví
<br> v souladu s ustanovením š 77 odst.1) písm.c) zákona o silničním provozu,opatřením obecné povahy v souladu s ust.5 171 a násl.správního řádu,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,DI Klatovy,ze dne 19.května 2021,pod č.j.KRPP— 58500- 1IČJ- 2021 -030406 následující přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikací- místní komunikaceasil.||.tř.vSušicí,vtermlnu od 7.6.2021 do 30.9.2021:
<br> ul.Americké armády (70,13.8.)
<br> ul.Na Tržišti (7.6)
<br> náměstí Svobody (T.G <.>,17.8 <.>,20.B.)
<br> ul.Pod Faustinkou (7.6.)
<br> ul.Fr.Procházky (29.6 <.>,11.8.)
<br> uI.Gabrielova (29.G.)
<br> ||f169 — ul.T.G.Masaryka (30.9)
<br> ||f169 - ul.Nádražní (21.7 <.>,29.9 <.>,30.Q.)
<br> ||f169 - ul.Pražská (21.7 <.>,29.9.),most ( 21.7.)
<br> ul.Komenského (21.7)
<br> ul.Kostelní (21.7)
<br> ul.Stará Dlouhoveská (21.7)
<br> nábř.Jana Seitze (13.0)
<br> ul.U Vodárny (13.8.)
<br> ul.Palackého (16.8.)
<br> ul.Dr.Ed.Beneše (16.8)
<br> ul.Lerchova (17.8.)
<br> ul.Chmelenská — parkoviště nemocnice (17.8.)
<br> ul.Zahradní (18.8 <.>,19.8.)
<br> ul.Nerudova (18.8 <.>,19.8 ...

Načteno

edesky.cz/d/5500946

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz