« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Usnesení z 35. zasedání ZO Horní Vltavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 35. zasedání ZO Horní Vltavice
Stránka 1 z 2
<br>
USNESENÍ ZE 35.ZASEDÁNÍ OBCE HORNÍ VLTAVICE
konaného dne 19 05.2022
<br>
<br> Usnesení č.2022-35/1
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 35.zasedání obce Horní Vltavice <.>
<br>
Usnesení č.2022-35/2
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice odkládá schválení nákupu nábytku škole ve výši 294.000,- Kč,dle
návrhu paní ředitelky,protože,dle směrnice obce,investice přesahující 200.000,- Kč bez DPH podléhají
výběrovému řízení,které prozatím neproběhlo <.>
<br> Zastupitelstvo obce také žádá školu o vysvětlení nesrovnalostí v hospodaření školy <.>
<br>
Usnesení č.2022-35/3
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje plán financování oprav vodovodu a kanalizace na roky
2022-2026 <.>
<br>
<br> Usnesení č.2022-35/4
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou PRVOK s.r.o <.>,IČ:
28128257,na akci „vodní zdroje“ za celkovou cenu 1.452.002,63 Kč včetně DPH <.>
<br>
<br>
Usnesení č.2022-35/5
zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje podání žádosti o dotaci na studii snížení energetické
náročnosti obce a pověřuje starostu zajištěním podkladů náročnosti obce <.>
<br>
<br> Usnesení č.2022-35/6
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp.119 s panem
D.K <.>,od 1.6 do 30.9.2022,za nájemné 2.000,- Kč za 1 měsíc + energie.Zastupitelstvo pověřuje starostu
uzavřením smlouvy <.>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 2
<br>
Usnesení č.2022-35/7
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavření smlouvy s firmou Geo Vision,s.r.o.IČ: 25128442
na pořízení ekologického posouzení projektu „Implementace studie „Optimalizace návštěvnické
infrastruktury – zimní aspekt “ za celkovou cenu 239 000,- bez DPH <.>
<br>
<br> Usnesení č.2022-35/8
Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje prodej pozemků NP Šumava: pč.373,381 v kú Březová
Lada,pč.272/2,301/2,355/2 v kú Slatina u Horní Vltavic - za celkovou cenu 18.310,- Kč a pověřuje
starostu uzavřením kupní smlouvy
<br>
<br>
Usnesení č.2022-35/9 a)
Zastupi...

Načteno

edesky.cz/d/5500930

Meta

Prodej   Pronájem   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz