« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Rozpočtová opatření 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro-4221981968.pdf
Úhoo Felbabka,ICQ 00233220 REG-4 110.1 UR000
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření 0.4l2022
<br> Zastupiteistvu předložen—,' ke schvaienl úpravyF rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl org.? N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 1334 14 300,00 2 500.00 10 000.00 Odvody za odnětí půdy ze 2) 1301 0,00 000,00 600,00 Příjem ze správních poplatků Celkem za Par: 14 300,00 3 100,00 17 400,00 Přijmy celkem 14 300,00 3 100,00 1? 400,00 Výdaje Par Porir org.! org.? N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 3) 5512 5150 2 200,00 3 000,00 5 200,00 Pohonné hmoty Et maziva Celkem za Par: 5512 2 200,00 3 000,00 5 200,00 Požární ochrana - dobrovolná čašt 4) 0300 5305 49 400,00 100,00 40 500,00 Platby dani krajům.obcím a státním Celkem za Par: 0399 49 400,00 100,00 49 500,00 Ostatni finanční operace Výdaje celkem 51 000,00 3 100,00 54 700,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy XXX XXX Ns: Zdr Uz orgi org.? Původní Změna Po změně Název 0000 133x XXX )( WX! XXXXX XXXXX 14 300,00 2 500,00 10 000,00 Poplatky a odvody v 0000 1361 XXX )( XXXXX XXXXX XXXXX 0,00 600,00 000,00 Příjmy celkem 14 300,00 3 100,00 17 400,00 Výdaje XXX XXX Not Zdr Uz orgl orgz Původní Změna Po změně Nazev 5512 mx XXX )( XXXXX XXXXX XXXXX 2172 000,00 3 000,00 275 000,00 Požární ochrana - 0399 mx XXX )( XXXXX XXXXX XXXXX 49 400,00 100,00 49 500,00 Gotatnífinančníoperace výdaje celkem 322 200,00 3 100,00 325 300,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření 0.4
<br> ad 1) navýšení daní ad 2) správní poplatek ad 3) PHM hasiči
<br> ad 4) daň z příjmu
<br> v souladu s ustanovením & 16 zákona 025012000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna dojemu nebo přesuny mezi ukazateli)."
<br> Schváleno „&=-Máma dne: 30.00.2022
<br> Zpracoval: Eva Cinklova dne: 07.07.2022
<br> 111
ro-3185976047.pdf
Obec Felbabka,IČO 00233226
<br> “ KEO4 1.10.0 UROOG
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> „Schválené rozpočtové opatření č.312022
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl orgX N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 4111 98043 0,00 14 000,00 14 000,00 Neinvestiční přijaté transfery z 2) 4112 70 800,00 -300,00 70 500,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 3) 4213 103189517 0,00 66 560,00 66 560,00 investiční přijaté transfery ze státních 4) 4213 103589518 0,00 118 328,00 118 328,00 Investiční přijaté transfery ze státních Celkem za Par: 70 800,00 198 588,00 269 388,00 Příjmy celkem 70 800,00 198 588,00 269 388,00 Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 5) 5512 6122 8 0,00 38 000,00 38 000,00 Stroje,přístroje a zařízení 6) 5512 6122 8 130189517 0,00 66 560,00 _66 560,00 Stroje,přístroje a zařízení 7) 5512 6122 8 130589518 0,00 118 328,00 118 328,00 Stroje,přístroje a zařízení Celkem za Par: 5512 0,00 222 888,00 222 888,00 Požární ochrana - dobrovolná část 8) 6409 5901 541 679,00 -24 300,00 517 379,00 Nespecifikovaná rezervy Celkem za Par: 6409 541 679,00 -24 300,00 517 379,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem 541 679,00 198 588,00 740 267,00 Změna závazných ukazatelů Pří j my XXX XXX Nst Zdr Uz orgl orgX Původní Změna Po změně Název 0000 411X XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 70 800,00 13 700,00 * 84 500,00 Neinvest.přijaté dotace od 0000 4213 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 0,00 184 888,00 184 888,00 Příjmy celkem 70 800,00 198 588,00 269 388,00 Výdaje XXX XXX Nst Zdr Uz orgl orgX Původní Změna Po změně Název 5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 50 000,00 222 888,00 272 888,00 Požární ochrana - 6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 541 679,00 -24 300,00 517 379,00 Ostatní činnosti jinde Výdaje celkem 591 679,00 198 588,00 790 267,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> ad 1) kompenzační bonus
<br> ad 2) změna
<br> ad 3) dotace SZIF — hasiči 36% ad 4) dotace SZ...
ro-2851652431.pdf
Obec Felbabka,IČO 00233226 KEO4 1.9.7 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2/2022
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v18 000,001112 9 400,00 27 400,00
Daň z příjmů právnických osob31 400,001122 18 000,00 49 400,001)
<br> 49 400,00Celkem za Par: 27 400,00 76 800,00
Příjmy celkem 49 400,0027 400,00 76 800,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Platby daní krajům,obcím a státním49 400,0053656399 0,00 49 400,002)
49 400,00 Ostatní finanční operaceCelkem za Par: 6399 0,00 49 400,00
<br> Výdaje celkem 49 400,000,00 49 400,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Příjmy
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 610 000,00111X XXXXX0000 628 000,0018 000,00 Daně z příjmů fyz.osobXXXXXXXX X XXXXX
730 000,00112X XXXXX0000 761 400,0031 400,00 Daně z příjmů práv.osobXXXXXXXX X XXXXX
<br> Příjmy celkem 49 400,00 1 389 400,001 340 000,00
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 0,00XXXX XXXXX6399 49 400,0049 400,00 Ostatní finanční operaceXXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje celkem 49 400,00 49 400,000,00
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 24.03.2022
<br> Zpracoval: XXX XXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
<br> ad 1) daň z příjmu
ad 2) daň z příjmu
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/1
ro-1692746022.pdf
Obec Felbabka,IČO 00233226 KEO4 1.9.6 UROOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1l2022
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 2223 5154 ' 1 000,00 51,00 1 051,00 Elektrická energie radar Celkem za Par: 2223 1 000,00 51,00 1 051,00 Bezpečnost silničního provozu 2292 5169 1 100,00 -360,00 740,00 Nákup ostatních služeb 2) 2292 5329 60 000,00 830,00 60 830,00 Ost.neinvest.transfery veřejným Celkem za Par: 2292 61 100,00 470,00 61 570,00 Dopravní obslužnost veřejnými 3) 3631 5171 0,00 15 000,00 15 000,00 Opravy a udržování ' Celkem za Par: 3631 0,00 15 000,00 15 000,00 Veřejné osvětlení 4) 6409 5901 557 200,00 -15 521,00 541 679,00 Nespecifikované rezervy Celkem za Par: 6409 557 200,00 -15 521,00 541 679,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem ' 619 300,00 0,00 619 300,00 '
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Výdaje XXX XXX Nst Zdr Uz orgl orgX Původní Změna Po změně Název 2223 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 1 000,00 51,00 1 051,00 Bezpečnost silničního 2292 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 61 100,00 470,00 61 570,00 Dopravní obslužnost 3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 62 000,00 15 000,00 77 000,00 Veřejné osvětlení 6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 557 200,00 -15 521,00 541 679,00 Ostatní činnosti jinde Výdaje celkem 681 300,00 0,00 681 300,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> ad 1) navýšení EE ad 2) oso
<br> ad 3) oprava VO
<br> ad 4) snížení rezervy
<br> V souladu s ustanovením % 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno WW fázy/' dne: 25.02.2022
<br> Zpracoval: XXX XXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> X/X

Načteno

edesky.cz/d/5500243

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz