« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení č. 5 z veřejného zasedání konaného dne 7.7.2022 126,9 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 5.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 7.7.2022 od 17:00 na obecním úřadě
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Urbana a pana
<br> Jiřího Urbana a zapisovatelku Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 3,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 3,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Návrh na schválení Dodatku ke smlouvě o úvěru č.99017979597
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Dodatek ke smlouvě o úvěru č.99017979597 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 3,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 7.7.2022
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 7.7.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 17.7.2022
Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 17.7.2022
<br>
<br>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/5500193

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz