« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška MěÚ Kralovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapka
Veřejná vyhláška - MěÚ Kralovice
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova 2,Kralovice PSČ 331 41
<br>
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
28.6.2022
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> OV/2404/2022-Tisj
OV/16139/22 Tisj
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
E-mail:
Tel.:
<br> XXXX XXXXX
podatelna@kralovice.cz
XXX XXX XXX
<br>
Datum: 4.7.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> obec Rybnice,IČO 572969,Rybnice č.p.105,331 51 Kaznějov
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c),§ 77 odst.4 a § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: místní komunikace č.6c
<br> v místě: obec Rybnice,vjezd na dotčenou MK od domu č.p.18 k objektu č.e.14
<br> termín: max.60 dnů,tj.od 4.7.2022 do 2.9.2022
<br> důvod: ohrožení a možnost poškození majetku osob a možnost poškození obecního majetku
při dotčené MK jízdou vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t
<br> dopravní značení: B 13 „Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou
mez“ s vyznačeným údajem „3,5 t“ + DT E 13 s textem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 65 "Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích" <.>
<br> 2.Veškeré dopravní značení bude provedeno...

Načteno

edesky.cz/d/5500062

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
28. 11. 2022
25. 11. 2022
22. 11. 2022
22. 11. 2022
21. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz