« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Oznámení o Návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

74573-Hrabova-KeTrati-Drisy-zpomal-prah-navrh.pdf (PDF 473.1 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-74573/2022-MASPE
<br>
XXXXX XXXX XXXX
Železniční č.p.XXX
Libiš
277 11 NERATOVICE
<br>
Naše sp.zn.: OD-17331/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 07.07.2022
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Oznámení o NÁVRHU stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 124 odst.(6) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) přezkoumal žádost,kterou podala
<br> dne 22.06.2022 Obec Dřísy,IČ: 00236811 se sídlem poštovní 12,277 14 Dřísy zastoupena na
základě plné moci - Mgr.XXXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX se sídlem Železniční XXX,XXX XX Libiš (dále
jako „žadatel“) o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul.Hrabová a ul <.>
Ke Trati vše v k.ú.Dřísy <.>
<br> Na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu a po předchozím písemném souhlasu Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Mělník <,>
č.j.KRPS-61-80/ČJ-2022-010606 ze dne 22.06.2022
<br>
<br> oznamuje
<br>
<br> v souladu s ust.§171 a §172 zákona č.500/2004 správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
<br> návrh na stanovení místní úpravy provozu v obci Dřísy:
Na místních komunikacích ul.Hrabová a ul.Ke Trati umístit svislé dopravní značení A7b
„Zpomalovací práh“ + E1 „2x“ a IP2 „Zpomalovací práh“,dále upevnit zpomalovací polštáře
na pozemní komunikaci,viz DIO <.>
<br>
<br>
<br> MÚBNLSB-OD-74573/2022-MASPE
<br> 2
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5499739

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz