« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis z 1. VH DSO SP 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 1. VH DSO SP 2022
Zápis č.1 /2022
<br> Z 1.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo dne 23.6.2022 (čtvrtek) od 12.00 hod.v obci Varvažov kemp Vážka
<br> Přítomno: 18 zástupců obcí a měst ! dle přiložené presenční listiny !,ing.P.Hladík se dostavil později
<br> Omluveni: ing.P.Kalina,RNDr.F.Pešek Ph.D <.>,ing.].Mašek,Bc.J.Vejšický,Mgr.J.Vaněček,V.Macoun,ing.V.Kyliánek,Mgr.J.Němec,V.l—Iuptych
<br> [.Chaloupková — WEBHOUSE,M.Jánský — Píseckem
<br> Dále přítomni: Za kancelář DSO SP: L.Nedošínská
<br> Program jednání:
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů
<br> Oběd
<br> Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VI—I DSO SP.Informace o hospodaření k 31.5.2022 <.>
<br> Návrh na změnu stanov DSO SP <.>
<br> Účetní závěrka DSO SP za rok 2021 <.>
<br> Návrh závěrečného účtu DSO SP za rok 2021 <.>
<br> Zpráva KRK DSO SP <.>
<br> Invmtarizace DSO SP K 31.12.2021
<br> Různě
<br> PFHPWFPP
<br>.K bodu 1:
<br> Předseda DSO SP ing.T.Korejs přivítal přítomné zástupce obcí,měst a hosty.Ověřovateli zápisu jmenoval Lada l—Iaškovou a S.I—Iarbáčka.Zapisovatelkou byla jmenována L.Nedošínská.Konstatoval přítomnost 18 zástupců členských obcí,tedy nadpoloviční většiny členů svazku.Seznámil s programem jednání.K návrhu programu 1.jednání VI—I nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy <.>
<br> Usnesení č.1/2022:
<br> Valná hromada DSO SP Schvaluje program 1.jednánívalné hromady <.>
<br> Hlasování: pro 17,zdržel So 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 2: Zprávu o činnosti přednesl předseda svazku ing.T.Korejs.Seznámil přítomné s činností kanceláře od poslední VH: inventarizace
<br> účetní závěrka
<br> závěrečný účet
<br> podána statistická hlášení
<br> podáno vyúčtování zálohové daně
<br> konečné přezkoumání hospodaření za
<br> rok 2021
<br> zajištění materiálu,kalkulací Alšova,Sedláčkova cyklostezka stezka
<br> příprava stěhování kanceláře
<br> K bodu 3:
<br> Plnění rozpočtu k 31.5.2022.Příjmy jsou plněny na 97,88 %,výdaje na 23,45 % dle upravené...

Načteno

edesky.cz/d/5498825


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz