« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis z 1. VH DSO SP 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 1. VH DSO SP 2022
Zápis č.1 /2022
<br> Z 1.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo dne 23.6.2022 (čtvrtek) od 12.00 hod.v obci Varvažov kemp Vážka
<br> Přítomno: 18 zástupců obcí a měst ! dle přiložené presenční listiny !,ing.P.Hladík se dostavil později
<br> Omluveni: ing.P.Kalina,RNDr.F.Pešek Ph.D <.>,ing.].Mašek,Bc.J.Vejšický,Mgr.J.Vaněček,V.Macoun,ing.V.Kyliánek,Mgr.J.Němec,V.l—Iuptych
<br> [.Chaloupková — WEBHOUSE,M.Jánský — Píseckem
<br> Dále přítomni: Za kancelář DSO SP: L.Nedošínská
<br> Program jednání:
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů
<br> Oběd
<br> Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VI—I DSO SP.Informace o hospodaření k 31.5.2022 <.>
<br> Návrh na změnu stanov DSO SP <.>
<br> Účetní závěrka DSO SP za rok 2021 <.>
<br> Návrh závěrečného účtu DSO SP za rok 2021 <.>
<br> Zpráva KRK DSO SP <.>
<br> Invmtarizace DSO SP K 31.12.2021
<br> Různě
<br> PFHPWFPP
<br>.K bodu 1:
<br> Předseda DSO SP ing.T.Korejs přivítal přítomné zástupce obcí,měst a hosty.Ověřovateli zápisu jmenoval Lada l—Iaškovou a S.I—Iarbáčka.Zapisovatelkou byla jmenována L.Nedošínská.Konstatoval přítomnost 18 zástupců členských obcí,tedy nadpoloviční většiny členů svazku.Seznámil s programem jednání.K návrhu programu 1.jednání VI—I nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy <.>
<br> Usnesení č.1/2022:
<br> Valná hromada DSO SP Schvaluje program 1.jednánívalné hromady <.>
<br> Hlasování: pro 17,zdržel So 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 2: Zprávu o činnosti přednesl předseda svazku ing.T.Korejs.Seznámil přítomné s činností kanceláře od poslední VH: inventarizace
<br> účetní závěrka
<br> závěrečný účet
<br> podána statistická hlášení
<br> podáno vyúčtování zálohové daně
<br> konečné přezkoumání hospodaření za
<br> rok 2021
<br> zajištění materiálu,kalkulací Alšova,Sedláčkova cyklostezka stezka
<br> příprava stěhování kanceláře
<br> K bodu 3:
<br> Plnění rozpočtu k 31.5.2022.Příjmy jsou plněny na 97,88 %,výdaje na 23,45 % dle upravené...

Načteno

edesky.cz/d/5498825


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
17. 11. 2022
15. 11. 2022
14. 11. 2022
13. 11. 2022
11. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz