« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Vyřízení osobních dokladů pro letní sezónu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyřízení osobních dokladů pro letní sezónu.pdf [0,18 MB]
1
<br> MINISTERSTVO VNITRA
sekce legislativy a státní správy
Č.j.MV-118453-1/SC-2022
<br>
<br> Praha 30.června 2022
Počet listů: 1
Přílohy: 1/1
<br>
<br>
Vážená paní primátorko,vážený pane primátore <,>
vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br>
<br> v souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra
<br> každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů,a to především
cestovních pasů se strojově čitelnými údaji.V letošním roce je přitom tento zájem
enormní i s ohledem na dřívější omezení cestování kvůli pandemii COVID-19 <.>
V návaznosti na zvýšený počet žádostí o osobní doklady se tak automaticky
prodlužují lhůty pro převzetí vyhotovených osobních dokladů.Ministerstvo vnitra
ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností vynakládá veškeré
úsilí,aby lhůty byly co nejkratší,ale z důvodu velkého množství počtu podaných
žádostí o cestovní pasy se strojově čitelnými údaji se aktuálně blíží té zákonné <,>
tj.30 kalendářních dnů.U občanských průkazů jsou lhůty pro převzetí podstatně
kratší <.>
<br>
Z praxe máme informace,že někteří občané žádají o vydání cestovních pasů <,>
<br> přestože by mohli použít jako cestovní doklad občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji,protože cestují pouze v rámci Evropské unie nebo do států,které občanské
průkazy jako doklad pro cestování uznávají.Například do tradičně nejoblíbenější
destinace českých turistů Chorvatska,ale například i do Řecka,Bulharska <,>
Itálie,Španělska a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas není potřeba <.>
Občanský průkaz přitom mohou mít i děti mladší 15 let.Vzhledem k tomu <,>
že naším společným cílem je zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování
fungování veřejné správy,připravilo Ministerstvo vnitra informační leták shrnující
zásady týkající se možností cestování do zahraničí s využitím občanských průkazů <.>
<br>
Obracím se na Vás se žádostí o umístění uvedené informace do prostor
<br> Vašeho úřadu a instruování Vašich zaměstnanců,aby občanům byl...
LETAK_Letní sezóna a vyřízení osobních dokladů_2022.pdf [0,34 MB]
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
<br>
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho XXX
<br> nepotřebujete!
<br> K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz.Nejenom do tradičně nejoblíbenější
destinace českých turistů Chorvatska,ale například i do Řecka,Bulharska,Itálie,Španělska a dalších zemí Evropské
Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete.Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo
Evropskou unii jako je Island,Norsko,Lichtenštejnsko,Švýcarsko,Albánská republika,Bosna a Hercegovina,Černá Hora <,>
Gruzie,Makedonská republika,Moldavská republika,Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz
s biometrickými údaji) <.>
<br> Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní.Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě
do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem,a to 1 000
Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu
vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč).Výše správních poplatků za expresní vydání
občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů <.>
<br>
<br> Má vaše dítě občanský průkaz?
Pamatujte na to,že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) <.>
<br> Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje <.>
<br> Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let.Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho
platnost je 5 let.Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce,a to na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22),popřípadě u Ministerstva vnitra,pokud žádá
o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě <.>
<br>
<br>
<br> Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?
<br>
<br> Požádejte o vydání nového cestovního pasu vč...

Načteno

edesky.cz/d/5497046

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz