« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Schválený závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet za rok 2021
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BŘEŽANY
<br> ZA ROK 2021
<br> Obec Břežany,IČO 00573396,podle § 17,odst.6,zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
<br> zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2021 <.>
<br>
<br> 1.Všeobecné údaje
<br> Obec Břežany je dle zákona č.128/2000 Sb.v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a
<br> vlastním majetkem.Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou,která v souladu se zákonnými postupy pro
<br> ÚSC vede podvojné účetnictví,v povinném členění podle platné rozpočtové skladby <.>
<br>
<br> 2.Finanční a ekonomické ukazatele
<br>
Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2021
<br> Text
Schválený
<br> rozpočet v Kč
<br> Rozpočet po
<br> změnách v Kč
Skutečnost v Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> daňové
<br> nedaňové
<br> kapitálové
<br> přijaté transfery
<br> 3 000 000
<br>
<br>
<br>
4 113 002,46
<br> 4 378 110,19
3 584 597,93
<br> 348 520,80
<br> 0,00
<br> 445 041,46
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> běžné
<br> kapitálové
<br> 3 000 000
<br>
4 113 002,46
<br> 2 838 721,08
2 838 721,08
<br> 31 701,00
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou
<br> obsaženy v příloze č.1 až 5 a jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br> Obec Břežany v roce 2021 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Návrh rozpočtu byl v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb.řádně zveřejněn od 1.12.2020 do 18.12.2020 a schválen
<br> zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 18.12.2020 ve výši příjmů 3 000 000 Kč a výdajů 3 000 000 Kč <.>
<br> Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními a schvalovány zastupitelstvem obce <.>
<br>
<br> Obec Břežany nevede hospodářskou činnost
<br>
<br> Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021
<br>
<br> Číslo účtu Stav k 31.12.2021 v Kč
<br> 121 203 744/0600
<br> Fond Amundi CR krátkodobý
<br> 94-2018351/0710
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5497044

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz