« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Oznámení - povolení sjezdu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - povolení sjezdu
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br> Čj.: 294/2022/ryb
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 21.června 2022
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ SJEZDU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
<br>
<,> <.>,<,>,zastoupená Obcí Rybnice,Rybnice
105,331 51 Kaznějov,zastoupena Tomášem Kozlem,starostou (dále jen žadatel) podali
dne 9.6.<.> 2022 žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci:
<br>
nový sjezd z pozemku parc.č.459/2
<br> na pozemky parc.č.459/2 4 a parc.č.1779/2 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení sjezdu na místní komunikaci <.>
<br> Obecní úřad Rybnice jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení sjezdu
na místní komunikaci a žádá účastníky řízení,aby své námitky uplatnili do
<br>
10 dnů od doručení tohoto oznámení
<br> Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady.Účastníci řízení mohou nahlížet
do podkladů na Obecním úřadě Rybnice v úřední dny: pondělí – čtvrtek 9.00 – 13.00 a úterý
a čtvrtek 17.00 – 19.00 hodin <.>
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jeho
doplnění <.>
<br> Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br>
<br>
<br>
<br> otisk úředního <.>
<br> razítka místostarosta obce
<br>
<br> Obdrží:
účastníci
<br>
<,> <.>,<,>,zastoupená Obcí Rybnice,Rybnice
105,331 51 Kaznějov,zastoupena Tomášem Kozlem,starostou
Obec Rybnice,Rybnice 105,331 51 Kaznějov

Načteno

edesky.cz/d/5496952

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
28. 11. 2022
25. 11. 2022
22. 11. 2022
22. 11. 2022
21. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz