« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
<br>
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho XXX
<br> nepotřebujete!
<br> K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz.Nejenom do tradičně nejoblíbenější
destinace českých turistů Chorvatska,ale například i do Řecka,Bulharska,Itálie,Španělska a dalších zemí Evropské
Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete.Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo
Evropskou unii jako je Island,Norsko,Lichtenštejnsko,Švýcarsko,Albánská republika,Bosna a Hercegovina,Černá Hora <,>
Gruzie,Makedonská republika,Moldavská republika,Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz
s biometrickými údaji) <.>
<br> Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní.Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě
do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem,a to 1 000
Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu
vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč).Výše správních poplatků za expresní vydání
občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů <.>
<br>
<br> Má vaše dítě občanský průkaz?
Pamatujte na to,že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) <.>
<br> Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje <.>
<br> Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let.Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho
platnost je 5 let.Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce,a to na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22),popřípadě u Ministerstva vnitra,pokud žádá
o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě <.>
<br>
<br>
<br> Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?
<br>
<br> Požádejte o vydání nového cestovního pasu vč...

Načteno

edesky.cz/d/5495235

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz