« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha oznámení žádost o stavební povolení
ulpísfenswo FWMYSLU A OBCHODU
<br> Adresa příslušného úřadu
<br> Úřad: Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor stavební úřad Ing.Petr Kolaěkovský
<br> Ulice: Na Františku 1039/32
<br> PSČ,obec: 110 15 Praha 1 _ Staré Město
<br> Věc: ŽÁDOST o STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> podle ustanovení 5 110 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),a & 18b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územm'ho rozhodování,uzemnili) opatření a stavebního řádu
<br> ČÁST A
<br> I.Identifikační údaje stavebního záměru
<br> (název,místo,účel stavby) Název stavby: VNS/803 — zdvojení vedení Druh stavby: liniové stavba Účel stavby: Místo stavby:
<br> přenos e/ehrické energie Olomoucký kraj,Zlínský kraj,Moravskoslezský kraj
<br> II.Identiňkační ůdaje stavebníka
<br> (fyzická osoba uvede jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování,není-lí shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností,uvede fyzická osoba jméno,příjmení,daním narození,IČ,bylo-lí přiděleno,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování,není-lí shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní ňrmu,IČ,bylo-lí přiděleno,adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování,není-lí shodná s adresou sídla,osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
<br> ČEPS,a.s <.>,Elektrárenská 774/2,101 52 Praha 10
<br> IČ: 25 702556 Telefon / mobilní telefon: -
<br> Fax / e-maíl:
<br> Datová schránka: -
<br> Podává—li žádost více osob,připojují se údaje obsažené v tomto bodě v smostatné příloze: EI ano & ne
<br>.'ffCoo/lrr/ ! MlPOXĚUPL/TP Cl: MPO 9947E022 Ut./ar: Haneek „M <.>,„.<.> „.n.m <.>,<.>.<.> „.r-.-.<.>.„ Illlllllllllllllllllllll lllltllllllll ||u|nn|||||u||u|| m1 mm
<br> 111.Stavebník jedná
<br> ]] samostatně
<br> H je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno,příjmení,datum narození,místo t...
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
MINISTERSTVO PRÚMYSLU A OBCHODU
<br> Odbor stavební úřad
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 — Staré Město tel.: 224 853 179 SPIS.ZN.: MPO 9947/2022,Viz rozdělovník Č.J.: MPO 9947/22/268 „_ SU M1POX03XREC1 VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX E-MAIL: kolackovsk XXX X.62 DATUM: 27.6.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost ČEPS,a.s <.>,IČO 25702556,Elektrárenská č.[:_l: 774/2,Praha 10 - Michle,101 00 Praha 101,kterou na základě plné moci ze dne 21.7.2020 společnost CEPS Invest,a.s <.>,Elektrárenská 774/2,101 52 Praha 10,IC 246 70 111 (dále jen “stavebm ") dne 21.01.2022 podala žádost o stavební povolení s na stavbu nazvanou:
<br> „V 403/803 — zdvojení vedení“
<br> (dále také "stavba" nebo "záměr") na pozemcích: 562/102 — „tučně“ pozemky z manipulačních ploch
<br> katastrální území Baška parc.č.1451,1454,1455/1,1455/2,1456,1459/12,1459/13,1459/15,1459/16,1459/23,1459/26,1459/27,1496,1497,1502/1,1502/2,1502/4,1502/5,1513/20,1513/21,1513/22,1514/2,1515/4,1515/5,1518/2,1518/29,1518/30,1780/7,1780/8,1780/15,1780/28,1780/29,1780/35,1782/5,1793/6,1793/8,1793/9,1793/11,1793/12,1796/1,1796/2,1796/3,1796/4,1798/1,1805,1807,1808,1809,1811,1819/26,1819/27,1819/29,2027/1,2036,2046/5,2047
<br> katastrální území Bordovice parc.č.181/3,181/4,186,189/2,194/2,196/1,196/2,196/5,196/7,196/8,196/9,196/13,196/ 14,196/ 15,214/3,229,232/2,232/3,234,238/4,240/1,262,263/4,263/6,263/8,265,267,268/2,268/5,283/1,283/2,285/4,285/5,285/7,285/8,286,288/1,288/4,288/7,306/2,306/3,306/6,314/1,314/2,314/3,316/1,317,352/1,352/2,362,363/1,363/2,979/1,982,983,985/1,986,988/2,988/3,988/4,990
<br> katastrální území Býškovice parc.č.1212,1217,1218,1256,1260,1261,1262,1263,1349,1351,1359,1360,1361,1362,1365,1412,1413,1414,1616,1617,1618,1621,1623,1625,1626,1634,1635,1636,1637,1641,1642
<br> katastrální území Choryně parc.č.19/10,19/11,19/12,19/13,19/16,19/17,19/20,56/9,56/22,56/29,56/35,56/36,56/41,56/45,56/51,56/54,56/58,56/59,56/65,56/68,56/79,56/8...

Načteno

edesky.cz/d/5495071

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz