« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.05/2022
<br> Usnesení z 5.veřejného zasedání zastupitelstva obce'Potvorov konaného dne 30.6.2022 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> l) Střednědobý rozpočtový výhled do roku 2025
<br> 2) Závěrečný účet za rok 2021
<br> 3) Účetní závěrku za rok 2021
<br> 4) Přidělení kompetence k úpravám v oblasti rozpočtového opatření 5) Dosavadní dohody o provedení práce
<br> 6) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Bere na vědomí : l) Informaci o zahájení procesu bakteriálního čištění obou rybníků v obci 2) Informaci o průběhu veřejného projednání UP Potvorov,které se konalo 17.6.2022 _ 3) Informaci o schválení návrhu znaku a vlajky obce Podvýborem pro heraldiku a vexilologii PS PCR s tím,že byla podána Žádost na upřesnění v popisu návrhů obou symbolů 4) Termín konání slavnostního sousedského posezení spojeného s oslavou začátku letních prázdnin 5) Informaci o zrealizovaném nákupu a dodání nových stolů a židlí na balkony v KD Dne 30.6.2022 Zapsal : XXXXX XXXXXXXXX Ověřit : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : X.X.2022 Sejmuto dne : 19.7.2022 Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení :
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 3.7.2022 do : 19.7.2022
<br> OBECPCTVOHOV
<br> PSČ 331 41 okres Plzeň— sever 1 /
<br>,<.> v' <,>
<br> \
<br> „j \! „"I.— fl'.(Amba,_/

Načteno

edesky.cz/d/5494104

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz