« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 6/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 6 - 2022.pdf (728.97 kB)
ZÁPIS č.6/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLENEČ DNE 13.6.2022
<br> Přítomni: XXXXX Z <.>,Kekulová D <.>,Bc.Kraus A <.>,ing.Syrovátka P <.>,Švec D.<,>
<br> Omluveni: pí.Písková K <.>,ing.Novák P.Hosté: -
<br> Program: 1) Zahájení 2) Určení zapisovatele návrhu usnesení č.6/ 2022 3) Návrh a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapísovatelky 4) Schválení— doplnění programu 5) Zpráva kontrolního výboru 6) Zpráva finančního výboru 7) Zpráva stavebního výboru 8) Zpráva kulturně sociálního výboru 9) Zpráva pořádkověho výboru 10) Zpráva místosta rostky 11) Zpráva starosty — schválení Závěrečného účtu obce Kleneč za rok 2021 12) Různé 13) Schválení návrhu usnesení č.6/2022
<br> str.2 Bod 1) Pan starosta přivítal přítomné,zasedání bylo řádně svoláno,začátek v 17:00 hod.za účasti 5 členů,20 je usnášeníschopné <.>
<br> Bod 2) Určení zapisovatele návrhu usnesení: určen p.Švec D.pro : 5 proti : 0 zdržel se: 0 20 schvaluje zapisovatele návrhu usnesení
<br> Bod 3) Návrh a schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele:
<br> Návrh na ověřovatele zápisu.<.>.<.>.<.>.<.>.Bc.Kraus A <.>,ing.Syrovátka P.Zapisovatelejmenuji.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.pí.Kekulová D.pro: 5 proti: 0 zdržel se : 0
<br> 20 schvaluje ověřovatele zápisu p.Bc.Krause A <.>,p.ing.Syrovátku P <.>
<br> Bod 4) Schválení—doplnění programu zasedání 20 pro: 5 proti:0 zdržel se: 0 20 schvaluje program zasedání ZO
<br> Bod 5) Zpráva kontrolního výboru: 1.Podepsat Smlouvu o dílo s firmou TEWIKO systems — splněno 2.Podepsat Smlouvu o dílo s firmou Silnice Nymburk — úkol trvá 3.Požádat p.ing.Vraného o zajištění výběrového řízení na zakoupení užitkového automobilu — úkol trvá 4.Zajistit pořádání Dětského dne — splněno ZO bere na vědomí
<br> Bod 6) Zpráva finančního výboru: Výsledek hospodaření k datu 31.5.2022
<br> BÚ 17 325 678,81—Kč
<br> Pokladna 12 117,—Kč Celkové plnění příjmů rozpočtu 42,27 % 3 285 090,60 Kč
<br> z toho daňové příjmy 38,43 % 2 745 551,14 Kč
<br> Celkové plnění výdajů rozpočtu 20,78 %...

Načteno

edesky.cz/d/5493585

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz