« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - OZV 2/2019 - pohyb psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 2/2019 - pohyb psů
Ob e c N e c h va l i c e
<br>
Obecně závazná vyhláška obce Nechvalice č.2/2019
<br> kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném
prostranství na území obce Nechvalice
<br>
Zastupitelstvo obce Nechvalice se na svém zasedání dne 6.9.2019,usnesením č.03/05/2019
usneslo vydat na základě ust.§ 10 písm.a),c) a d),a ust.§ 84 odst.2) písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a na základě ust.§ 24 odst <.>
2 zákona č.246/1992 Sb <.>,na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku:
<br>
Čl.1
<br> Pravidla pro pohyb psů
<br>
1.Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
<br> a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pozuze „na
<br> vodítku“ <,>
b) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranti extrementy způsobené psem na
<br> veřejném prostranství <,>
c) zakazuje se vstup psů na veřejná,školní a dětská hřiště v obci <.>
<br>
<br> 2.Splnění povinností stanovených v odst.1 zajišťuje fyzická osoba,která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem
<br> 2)
<.>
<br>
<br>
Čl.2
Pohyb hospodářských zvířat
<br>
1.Činností,která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu se zájmem na ochranu
veřejné zeleně v obci,je volný pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných
prostranstvích v zastavěných částech obce <.>
<br> 2.V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně ve městě se stanovuje chovatelům
a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit,aby se drůbež nebo jiné
hospodářské zvířectvo volně nepohybovalo na veřejném prostranství v zastavěných částech obce <.>
<br> 3.Osoba,která má doprovázející zvíře pod dohledem,je povinna neprodleně odstranit tímto zvířetem
způsobenou nečistotu (exkrementy) na veřejném prostranství <.>
<br>
<br>
Čl.3
Závěrečná ustanovení
<br>
1.Při porušení povinností stanovených to...

Načteno

edesky.cz/d/5493342

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz