« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Strakonice
<br> Odbor dopravy
<br> Velké náměstí 2
<br> 386 01 Strakonice
<br> pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772
<br> Naše č.j.: MUST/024194/2022/OD/bre EDIKT a.s.Sp.zn.: MUŠT/024194/2022 Rudolfovská 461/95 370 01 Ceské Budějovice
<br> IČ: 25172328
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX v zastoupení E-mail: katerina.brejchova©mu-st.cz Signistav s.r.o.Datum: 10.6.2022 Na Návsi 3 Vypraveno: 373 61 Hrdějovice IC: 26072700 VEREJ NA VYH LASKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie CR-KR,DI Strakonice č.j.KRPC-69321-2—2/CJ-2022- 020706 ze dne 23.5.2022
<br> stanovuje
<br> žadateli:
<br> společnosti EDIKT a.s <.>,Rudolfovská 461/95,370 01 České Budějovice,IČ: 25172328 v zastoupení společností Signistav s.r.o <.>,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice,IC: 26072700
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.II/ 173,II/139,III/1398,III/1397 a na místních komunikacích v obci Velká Turná a Rojice,z důvodu opravy přejezdu P1371 Rojice,a to v termínu od 22.6.2022 do 1.7.2022 za těchto podmínek: „
<br> 1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého a Policií CR schváleného návrhu dopravně inženýrského opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2) Pracovní místo bude v době snížené viditelnosti osvíceno výstražnými světly <.>
<br> 3) Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osvíceny výstražnými světly <.>
<br> 4) V případě dopravních komplikací bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených,ustrojených (& 20 vyhlášky č.294/2015 Sb.) a...

Načteno

edesky.cz/d/5493339

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz