« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Výpis z usnesení ZO č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO_č. 4_2022_(1).pdf [0,05 MB]
Radotín
<br> Usnesení
ze čtvrtého zasedání konaného 1.července 2022
<br>
<br> Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o:
<br> ad 1) zapisovatele zápisu: XXXX XXXXXXXX (X hlasy pro)
ověřovatele zápisu: XXXXXX XXXXX (X hlasy pro)
XXXXXX XXXX (X hlasy pro)
<br> ad X) program zasedání zastupitelstva 1.7.2022 (5 hlasů pro)
<br> ad 3) výsledek výběrového řízení na akci „Revitalizace veřejného prostranství Záhumenice v
Radotíně“ - sadovnické úpravy.Realizátorem akce byla vybrána firma Robert
Tomečka,Blazice.ZO pověřuje Ing.Caletkovou,místostarostku podpisem smlouvy <.>
(4 hlasy pro)
<br> Zapsala: XXXX XXXXXXXX
<br> V Radotíně: X.X.XXXX
<br> Správnost ověřil: XXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXX
<br> ………………………………………….<.>
Ing.XXXXXX XXXXXXXXX v.r.- místostarostka

Načteno

edesky.cz/d/5492635

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz