« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceOOP - stanovení přechodné úpravy provozu 474,0 kB 345,6 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Kubr Kolín,s.r.o <.>
Bohouňovice I 28
280 02 ČERVENÉ PEČKY
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 63706/22-noj
OD noj 17473/2022
<br> 1
<br> 1/1
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 27200353
<br>
Datum: 29.06.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele společnosti Kubr
Kolín,s.r.o <.>,Bohouňovice I čp.28,280 02 Kolín,IČ.: 27200353 podaného v zastoupení na základě
plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice a po písemném vyjádření
Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát ze dne
22.6.2022
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnici III/3344 a místních komunikacích
v obci Vrbčany z důvodu opravy chodníků a rekonstrukce místní komunikace takto:
<br> při realizaci výše uvedené stavby bude na silnici III/3344 a místní komunikaci v obci Vrbčany osazeno
přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN12899-1 <.>
Dopravní znače...
bez názvu
Sama.-u Díl
<br> „: “ i“ % r'i.<.> > 3 : „.&? 01 ti.=" %
<br> Městský-* úřad odbor dopravy Karibvo náměstí 78
<br> 280 12 Kolin 1 ** - 10.23
<br> DOUČIEGĚŠFQÉ BÉFĚJ BUKY KRAJSKÉ '“"'""%LŠ"\
<br> TJOPF “íAVN튊 FEK—ECHA? KC)
<br> POLECH“ QTŘZP „“o K:;uxng _,(>< „,\
<br> „1
<br> mm
<br> oprava chodníku na schéma Bis oprava komunikace na uzavírku míslni komunikace
<br> 250.6.i0Lí—1qšámvszáfžúďl “T.—».“ ; “ 11,5%.ZODPPROJĚKTANT KRESUL KONTROLOVAL ; $ " © „; AQQWHÍbBlbaUGF WW e-mail: asig©a5iqm INVESTOR: obecvmčany FORMAT: 3 A4 ' AKČEŠ VRBčANv- óPRAVAcHónNiKů "_BMEŘÍTKO _ Í V „ TERMÍN: 1.7.-31.1o.2nzz DATUM: ;čewenzozz OBSAH; ZAKÁZKA;
<br> Č.VÝKR.:?I1 5 PARÉ C:

Načteno

edesky.cz/d/5492286

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz