« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Třebušín pro volební období 2022 - 2026; Počty podpisů na peticích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Počty podpisů na peticích
ČŠ správníodbor Město Litoěěřice
<br> N Sp.zn.: MULTM/0027176/22/SPR/JŠt Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail: mirosIav.tamas©litomerice.cz
<br> Litoměřice 06.06.2022
<br> POČTY PODP'ISÚ'NA PETICÍCH ke kandidátním Iistinám nezávisl 'ch kandidátů a sdružení nezávisl 'ch kandidátů
<br> pro volby do obecních zastupitelstev ve dnech 23.a 24.září 2022 Na základě ustanovení 5 21 odst.4 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,zveřejňuji pro vyhlášené volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23.a 24.září 2022 potřebný počet podpisů na peticích nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů:
<br> Obec Nezávislý kandldát Sdružení nezávislých kandldátů
<br> Brňany 24 34 Brozany nad Ohří 53 92 Býčkovice 1 6 22 Dolánky nad Ohří 13 18 Drahobuz 1 5 21 Hlinná 1 5 21 Chudoslavice 9 13 Kamýk 1 0 14 Křešice 59 103 Libochovany 25 41 Litoměřice 600 1661 Malíč 1 1 1 5 Michalovice 9 12 Miřejovice 11 15 Mlékojedy 13 1 8 Oleško 6 8 Píšťany 1 1 1 5 Ploskovice 24 33 Polepy 55 95 Rochov 8 10 Staňkovice 2 3 Travčice 25 43 Trnovany 22 30 Třebušín 25 42 Velké Žernoseky 25 35 Vrutice 1 7 23 Žalhostice 25 37 Zitenice 65 1 13
<br> Ing.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX v.r.Vedoucí správního odboru
<br> Město Litoměřice podatelna©litomericecz T; 416 916 111 _ Mírové náměstí 15/7 lD datové schránky: tpebfnu ico: 263958,DlC: C200263958 412 01 Litoměřice www.litomerice.cz C.účtu: 19-1524471/0100
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Třebušín pro volební období 2022 - 2026
Obecní úřad Třebušín
<br>
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Třebušín
pro volební období 2022 - 2026
<br>
<br>
V souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,zákon o
obcích (obecní zřízené) v platném znění a dále v souladu s § 22,odst.2 zákona
č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí pro volby konané 23.a 24 <.>
září 2022,oznamujeme,že počet členů Zastupitelstva obce Třebušín pro volební
období 2022 – 2026 je stanoven na:
<br>
<br> 9 členů
<br>
<br>
<br>
V Třebušíně dne 1.7.2022
<br>
<br>
XXXX XXXXXXXXX
starostka
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5491939

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz