« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Upuštění od vybrání správního poplatku na úseku matrik

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upuštění od vybrání správního poplatku na úseku matrik
Matriční úřad
____________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> Obecní úřad Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: obec@tucapy.cz,www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.J.:
<br> VAŠE Č.J.:
<br> SPIS.ZN:
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXXX
<br> EMAIL: obec@tucapy.cz
<br> DATUM: XX.06.2022
<br>
<br>
<br> Upuštění od vybrání správního poplatku na úseku matrik
<br> Obecní úřad Tučapy,matriční úřad,dle § 4 odst.1 zákona č.128/2022 Sb <.>,o opatřeních
v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace (dále jen „Lex Ukrajina II“) oznamuje,že
<br>
využívá zmocnění k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické osoby <,>
která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na
území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace <.>
<br> Zmocnění se vztahuje na správní poplatky podle položky 12 písm.a),b) přílohy sazebníku
správních poplatků dle zákona č.634/2004 Sb,o správních poplatcích,ve znění pozdějších
předpisů,u kterého vznikla poplatková povinnost do 31.března 2023:
<br> a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství
osobami,nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč
<br> b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství
osobami,z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2 000 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXX
matrikářka

Načteno

edesky.cz/d/5491534

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz