« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu na komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu na komunikaci
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
<br> Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,fax: +420 553 756 141,http://www.opava-city.cz,Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17,ÚT: zavřeno,ST: 8-11 12-17,ČT: 8-11 12-14,PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535,DIČ: CZ00300535,č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový),č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
<br>
Horní nám.69,746 01 Opava
<br> *MMOPX01Z6LYP* Odbor dopravy
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMOPX01Z6LYP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Magistrát města Opavy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,odbor dopravy,vykonávající
přenesenou působnost podle ustanovení § 61,odst.1,písmene c),zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,věcně příslušný podle ustanovení § 124,odst.1 a 6,§ 77 <,>
odst.1,písm.c),zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),k řízení o
opatření obecné povahy podle ust.§ 77,odst.5,zákona o provozu na pozemních komunikacích,a § 171 a
násl <.>,zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává tuto
veřejnou vyhlášku v podobě:
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> - na pozemní komunikaci: MK bez názvu na p.č.479 a p.č.472/3 (k.ú.Stěbořice)
v obci Stěbořice
<br> - v úseku: v úseku mostu
<br> - popis značení: v rámci dopravního omezení a uzavírky dotčeného úseku místní
<br> komunikace za účelem provádění stavebních prací (rekonstrukce
mostu) bude předmětné dopravní omezení a uzavírka vyznačena
přechodným DZ dle přiloženého návrhu
Pozn.: Projekt přechodného dopravního značení,který byl
projednán s DI PČR,je k dispozici k nahlédnutí v dokumentaci
uschované na odboru dopravy MMO,Krnovská 71B,Opava,ka...

Načteno

edesky.cz/d/5491421

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz