« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Rozhodnutí o uzavírce místní komunikace u pivovaru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o uzavírce místní komunikace
IČ:00300691 DIČ:CZ00300691 Bankovní spojení: KB Opava a.s <.>,č.ú:3820821/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Obecní úřad Stěbořice jako příslušný silniční správní úřad podle § 40,odst.4 a 5,zákona č.13/1997
Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,vykonávající podle § 61,zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost,na základě žádosti
společnosti AlfaPOL s.r.o <.>,U tiskárny 616/9,Moravská Ostrava a Přívoz,Ostrava Přívoz IČ:
25896512,zast.společností DOMINOTRANS OPAVA s.r.o <.>,Hlavní 88/129,Opava Kylešovice,IČ:
28647793,po projednání s vlastníkem uzavírané komunikace (Obec Stěbořice,Stěbořice 28,747 51 <,>
IČ: 00300691),s vlastníkem komunikací pro objízdnou trasu (Statutární město Opava,Horní náměstí
69,746 26 Opava,IČ: 00300535 zast.Magistrátem města Opavy,odborem majetku města),po
předchozím vyjádření Policie ČR – DI v Opavě,v souladu s ustanovením § 24,zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších přepisů,v souladu s § 77,odst.1,písm.c),a § 124 <,>
odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,v souladu se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br>
povoluje
<br>
právnické osobě: AlfaPOL s.r.o <.>,U Tiskárny 616/9,Moravská Ostrava a Přívoz,Ostrava
<br> Přívoz,IČ: 25896512
<br> omezení obecného užívání komunikace uzavírkou a částečnou uzavírkou a užití přechodného
dopravního značení k vyznačení předmětné uzavírky
<br> na ulici: MK bez názvu na p.č.479 a p.č.472/3 v obci Stěbořice
<br> v úseku: od nemovitosti č.p 99 k nemovitosti č.p.142 (viz zakreslení v přiloženém
<br> projektu)
<br> termín uzavírky: 04.07.2022 od 6:00 hod.– 10.10 2022 do 17:00 hod <.>
<br> druh uzavírky: úplná
<br> z důvodu: vyznačení úplné uzavírky MK v úseku dle přiloženého projektu,a to za
<br> ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz