« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skenováno134.pdf (561.85 kB)
ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE Městský úřad Strakonice Ěíícy- 0505/2022 Ž'ÉĚWÝM
<br> Odbor dopravy %Ošlo Počet listů Velké náměstí 2 z.ll 416121022 Š ř.prac Vč! e očetp íloh / listů říli 386 oigtralsomgg „ „M&M/L am./„ 4/4 P pracowste Krale J|r|ho z Podebrad 772 € ' Naše č.j.: MUST/027414/2022/OD/smit Městys Čestice Sp.zn.: MUST/018570/2022 Čestice 1 387 19 Čestice Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX IČ: XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: tereza.smidova©mu-st.cz Datum: 27.6.2022 Vypraveno: VEREJ NA VYH LASKA
<br> opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
<br> Odbor dopravy Městského úřadu ve Strakonicích,jako příslušný orgán státní správy ve stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“) a v souladu s ustanovením 5 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> s t a n 0 v í dle 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.Městysu Čestice,Čestice 1,387 19 Čestice,IČ: 00251089
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Předmětem stanovení je: Jedná se o umístění svislého dopravního značení č.P 4 „Dej přednost v jízdě !“ na místní komunikací
<br> na pozemku parc.č.1091/2 v k.ú.Čestice,obec Čestice,v místě před křižovatkou se silnicí č.II/170.V místě napojení místní komunikace na silnici č.II/170 dojde dále k umístění vodorovného dopravního značení č.V 2b „Podélná čára přerušovaná“,které nahradí vodorovné dopravní značení č.V 4 „Vodicí čára“ dle přiložené situace <.>
<br> Návrh místní úpravy byl projednán s Policií ČR-KŘ,DI Strakonice,Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice č.j.KRPC-53258—2/CJ-2022-020706 ze dne 25.4.2022 <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno a instalováno odbornou ňrmou v souladu s požadavky TP ...

Načteno

edesky.cz/d/5490566

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz