« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Závěrečný účet obce Rovná za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Rovná za rok 2020
Závěrečný účet obce Rovná za rok 2020
<br> 917 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> 1.v Kč h.<.> -,„,Sc valeny Upravený rozpočet Plnenl k %plnenl k rozpocet 31.12.2020 upravenému rozpočtu Tř.1-Daňové příjmy 5809800; 6848292,— 6.788.186; 99,12 Tř.2-Nedaň.příjmy 3.784.000; 2519047; 1551144,- 53,04 TFB-Kapitál.příjmy 20.000; 191.140; 191.138; 100; TFA-Přijaté transfery 422.200 -_ __ 939.452; _ 939.452; 100 - Tř.5-Běžné výdaje 15870100; 16953039,- 11347322,- "Tř.6 — Kapitálové výdaje 5380000; 4858992;
<br> SaldozPříjmy-
<br> 908.378,-
<br> Výdaje po konsol.-11.214.100; -11.214.100; —2,-6'86.280; 23,95 Tř.8-Fínancování 11214100; 11214100; 2.686280; 2395 Přij.úvěry a půjčky O; 0; 0; 0,00 Splátky Úvěrů 0; 0; 0; 0,00
<br> Fond rezerv
<br> Fond.<.>.<.>.<.>
<br> Prostředky minul.!et
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na OÚ Rovná u účetní úřadu (Fin—2—12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích — výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty 3 příloha účetní uzávěrkyjsou |< nahlédnutí na obecním úřadě.Výkaz 3 příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok
<br>.Poskytnuté příspěvky na provoz příspěvkové organizace zš a MŠ Rovná 1.156.385,- Kč.Neinvestiční transfery obcím ( hasiči) Město Březová 40.000,-- Kč
<br>.Výdaje obce na:
<br> - teplo a TUV 1.841.411,--Kč - bytové hospodářství 543.139,-- Kč - nebytové hospodářství 1.773.694,-- Kč — veřejné osvětlení 287.818,-— Kč
<br> 2.Hospodaření zřízené příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ)
<br> — rozdělenívýsledku hospodaření (20 dne 07.6.2021,usn.č.45/6/2021j
<br>.Hrubý výsledek hospodaření 122.300.—Kč.Ztráta ;: roku 2019 36.566;Kč.Ziepšený VH ke vztahu k zřizovateli 85.734-Kč.Fond odměn 42.867,-.Rezervní fond 42.867,-
<br> Roční účetní závěrky příspěvkové organizace (ZŠ & IVIŠ) ...

Načteno

edesky.cz/d/5489770

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz