« Najít podobné dokumenty

Obec Račetice - Informace - Volby do zastupitelstva obce (23.-24.9.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Račetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

https://www.kr-ustecky.cz/volby-do-zastupitelstev-obci/ds-100812/archiv=0&p1=275640
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2022: Volby: Ústecký kraj   
Kontext
Hlavní nabídka: Občan a obce
Kontakt
Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem tel.: +420 475 657 111 e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156,je plátce DPH Datová schránka: t9zbsva
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
 
Tento web využívá cookies.Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely <.>
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - VolbyDrobečková navigace
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022
Základní údaje
  
https://www.mesto-kadan.cz/cs/mestsky-urad/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-23-24-9-2022.html
Volby do zastupitelstev obcí (23.-24.9.2022) - město KadaňKonání voleb:
 
Právo volit:
(1) Právo volit do zastupitelstva obce,města nebo hlavního města Prahy má občan obce 4)  za předpokladu,že jde o státního občana České republiky,který alespoň v den voleb,a konají-li se volby ve dvou dnech,druhý den voleb,dosáhl věku nejméně 18 let,je v den voleb v této obci,městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu,5)  a státní občan jiného státu,který v den voleb,a konají-li se volby ve dvou dnech,druhý den voleb,je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci,městě nebo hlavním městě Praze,dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,(dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města Prahy 6)  má právo volit ten volič,který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části <.>
Způsob hlasování
(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí XXXXX do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ XX odst.3) <.>
(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů,kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno <.>
(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta,pro kterého hlasuje,a to v kterémkoliv ze sloupců,v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran <.>
(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu.Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty,pro které hlasuje,a to v libovolných samostatných sloupcích,ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty,dále tolik kandidátů ozna...

Načteno

edesky.cz/d/5489750

Meta

Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Račetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz