« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Zápis č.12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis_č.12.pdf
1
<br> ZÁPIS č.12
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva Struhařov,dne 29.6.2022
<br> Zahájení: 19.00 hod <.>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX <,>
XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva je X,zasedání je usnášení schopné <.>
<br> Hlasování: PRO / PROTI / ZDRŽEL
<br> Program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola zápisu z posledního zasedání <.>
Bez připomínek
<br> 3.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření obce Struhařov č.5/2022 ze dne
29.6.2022 <.>
Hlasování: 9/0/0
<br> 4.Předložena žádost Centrum české historie,o.p.s.Praha o dotaci na rok 2022 ve výši 2000 Kč <.>
Žádost neschválena <.>
Hlasování: 0/9/0
<br> otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
starosta
<br> Zápis zapsal: XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zápis ověřil: XXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> X
<br> Příští zasedání: XX.7.2022,v 19.00 hodin
<br> Program:
1.Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.Kontrola zápisu z posledního zasedání <.>
3.Projednání došlé pošty
4.Různé
5.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/5489349

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Struhařov
04. 10. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
24. 09. 2022
26. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz