« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce
Starosta obce Bílá
<br>
svolává
<br>
zasedání zastupitelstva obce,které se bude konat
<br>
ve čtvrtek 30.6.2022 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Bílá,č.p.151
<br>
<br>
Návrh programu jednání:
<br> 1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
3.Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
4.Zpráva starosty
5.Roční závěrka obce za rok 2021
6.Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021
7.Inventarizační zpráva za rok 2021
8.Přezkum hospodaření obce za rok 2022
9.Předfinancování projektu „Výměna venkovních hracích prvků dětského hřiště MŠ
<br> Bílá“
10.Zajištění předfinancování a spolufinancování malého projektu Regionu Bílé Karpaty –
<br> výzva č.11
11.Výběr nejvhodnější nabídky – pořízení osobního automobilu pro údržbu
12.Sociální fond
13.Dodatek č.1 ke Smlouvě o vydání publikace
14.Žádosti o připojení k vodovodnímu řadu
15.Rozpočtové opatření č.5/2022
16.Určení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
17.Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru
18.Různé
19.Diskuze
20.Závěr
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
starosta
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5488682

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz