« Najít podobné dokumenty

Obec Kolaje - Schválený závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolaje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet za rok 2021
Schválený závěrečný účet obce Kolaje za rok 2021 ze dne 23.6.2022
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br>
r.schválený
r.po změnách
RS %
<br> RU %
<br>
Daňové příjmy
1202
<br> 1525
<br> 127
<br> 99,84
<br> Nedaňové příjmy
83
<br> 76
<br> 88
<br> 95,93
<br> Kapitálové příjmy
<br>
<br>
<br>
<br>
Přijaté transfery
1668
<br> 1429
<br> 85
<br> 100
<br> Běžné výdaje
<br> 2976
<br> 2789
<br> 81
<br> 86,95
<br> Kapitálové výdaje
478
<br> 955
<br> 100
<br> 50,48
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12M,rozbor
<br> čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Nedaňové příjmy – byl realizován příjem z pronájmu pozemku,<,>
<br> příjmy z úroků a dividend,z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje,příspěvku za využívání
<br> a zneškodňování komunálního odpadu a daň z hazardních her <.>
<br> Celkové rozpočtové příjmy:
schválený rozpočet:v tis.Kč
upravený rozpočet:v tis.Kč
<br> 11
Daně z příjmu,zisku a kap.v <.>
<br> 492
<br>
566
<br> 12
Daně ze zboží a služeb
<br> 450
<br>
657
<br> 13
Daně a popl.z vybr.čin.a služ <.>
90
<br>
92
<br> 15
Majetkové daně
<br>
170
<br>
210
<br> 21
Příj.z vl.čin.a odvody
<br> 58
<br>
45
<br> 23
Příj.z prod.nekap.maj.a ost <.>
<br> 25
<br>
32
<br> 41
Neinv.přijaté transfery
1668
<br> 1429
<br>
Příjmy celkem
<br> 2953
<br> 3031
<br> Běžné výdaje – čerpány dle rozpočtových výdajů a s ohledem na úsporu nákladů <.>
<br> Celkové rozpočtové výdaje:
schválený rozpočet:v tis.Kč
upravený rozpočet:v tis.Kč
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby
<br> 430
<br>
481
<br> 51 Neinv.nákupy a souv.výdaje
<br> 920
<br>
932
<br> 52 Neinv.transf.podn.subj.a nez.o <.>
<br> 1
<br>
1
<br> 53 Neinv.transf.a některé další pl 1621
<br> 1371
<br> 59 Rezervy
<br>
<br>
4
<br>
4
<br> 61 Inv.nákupy a souv.výdaje
<...

Načteno

edesky.cz/d/5488567

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolaje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz