« Najít podobné dokumenty

Obec Ostrovec - KoPÚ - Dědovice - Oznámení o zajišťování průběhu hranic pozemků v k. ú. Dědovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostrovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KoPÚ - Dědovice - Oznámení o zajišťování průběhu hranic pozemků v k. ú. Dědovice
<.> ŠEĚTENQKDW STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Pisek Nádražní 1983,Budějovické Předměstí,397 01 Písek
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: Obec Ostrovec
<br> Naše značka: SPU 214231/2022 Dolni Ostrovec 100
<br> Sprsova znacka: 2RP17695/2015-505204 398 33 Ostrovec
<br> Vyřizuje.: Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: p.svejdova©spucr.cz
<br> Datum: 14- B* 2022 seu 214231/2022 0130658347282
<br> Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků — komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dědovice
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Písek (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.& 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k pudě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dědovice bude dne 21.7.2022 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků,které bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Vlastnické hranice budou šetřeny v lokalitě „Rybárna" <.>
<br> Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provede komise složená z pracovniků pobočky,katastrálního úřadu,zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav,zás...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostrovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz