« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Vyhláška opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 fax: 257 280 203 sykora@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 27.6.2022
<br> Číslo jednací: 083220/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_081331/2022/KUSK/3
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Sy
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
<br> Zborovská 11,150 21 Praha (dále jen „krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody
<br> věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a ust.§ 67 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle
<br> ust.§ 75 odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o
<br> ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.114/1992
<br> Sb.“),dle ust.§ 5b odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,v souladu s ust.§ 25 a ust.§ 172
<br> odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“),tímto zveřejňuje
<br>
<br> Návrh opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro
<br> usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci
<br> závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
<br> živočichů na území Středočeského kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti
<br> (CHKO) Kokořínsko–Máchův kraj,Blaník,Křivoklátsko,Český Ráj,Brdy <,>
<br> Český kras a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních
<br> přírodních památek (NPP) a všech jejich jejich ochranných pásem (dále jen
<br> „správní území krajského úřadu“) <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu ust.§ 5b odst.4 zákona č <.>
<br> 114/1992 Sb <.>,stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území
<br> krajského úřadu Středočeského kraje ve správě krajského úřadu.Důvodem pro
<br> povolení odchylného postupu je v souladu s ust.§ 5b odst.1 zákona č.114/1992 Sb.<,>
<br> prevence závažných škod ...

Načteno

edesky.cz/d/5488044

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz