« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení z VZ ZO 5/2022 konaného dne 29.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-2b80a.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.5/2022
ze dne 29.6.2022
<br>
<br> Usnesení č.1a
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: Zbyněk Prokeš,XXXXXX XXXXXXX a
návrhovou komisi ve složení: XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXX
Usnesení č.Xb
ZO schvaluje: program jednání
Usnesení č.2a
ZO schvaluje společnost Aquatis a.s <.>,IČ: 46347526 jako vítěze výběrového řízení na projektovou dokumentaci
pro provádění stavby „Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV“ za cenu 389.000,00,- Kč bez DPH <.>
Usnesení č.2b
ZO schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce k podpisu se společností Aquatis a.s <.>,Botanická 834/56 <,>
602 00 Brno,IČ: 46347526,vítězem výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro provádění stavby
„Horní Bojanovice – kanalizace a ČOV“ za cenu 389.000,00,- Kč bez DPH <.>
Usnesení č.3a
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice usnesením č.3a/2022 zrušuje usnesení č.5c ze dne 31.1.2017
Usnesení č.3b
ZO Horní Bojanovice rozhodlo o pořízení změny č.1 ÚP Horní Bojanovice v k.ú.Horní Bojanovice dle § 6
odst.6) písm.b) zákona 183/2006 Sb.v platném znění,a schvaluje pořízení změny č.1 územního plánu dle §
55a odst.1) zákona 183/2006 Sb.v platném znění – zkrácený postup pořizování změny územního plánu <.>
Změna prověří změnu funkčního využití pozemků označených v ÚP jako plochy zemědělské a lesnické výroby –
kód plochy VZ,vyznačené v zákresu na plochu výroby a skladování – kód plochy VL,a to v plném rozsahu
předmětných pozemků.:
Změnu č.1 ÚP Horní Bojanovice bude pořizovat Obecní úřad Horní Bojanovice dle odst.2) zákona 183/2006
Sb.v platném znění s osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24
odst.1) zákona 183/2006 Sb.v platném znění RNDr.Leošem Vejpustkem (zvláštní odborná způsobilost dle
zákona č.312/2012 Sb.v územním plánování č.: 7115102941,vydaná Ministerstvem vnitra ČR) <.>
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice určuje starostu Ladisl...

Načteno

edesky.cz/d/5488035

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz