« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2021
ZAVERECNY UCET Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka
<br> na rok 2021
<br> |Č:4?560002
<br> v Kč 50000 Dotace obcí na do ravu 5 045 664 00 56409 Přís k obci na režii 71 700 00 56310 Finanční race — úrok 500 00 5 117 864 00
<br> v tis.Kč 5 2292 Do íobslužnost 5 045 664,00 56310 Finanční race - bankovni lat 3 000 00 5 6409 Od mě včetně odvodů 61 700 00 56409 Ostatní ' — Služ 7 500 00 5 117 864
<br> Rozpočet příjmů zcela pokryl výdaje a výsledek hospodaření svazku byl vyrovnán <.>
<br> Hospodaření Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicko zajišťující dopravní obslužnost bylo přezkoumáno na základě zák.č,420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání ÚSC a DSO,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.2532012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu a byla projedná na společně se závěrečným účtem na valné hromadě svazku.Připomínky mohli občané členských obcí uplatnit podle š 39 odst.9 zák.250f2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do 23.6.2022 nebo ústně na jednání svazku dne 27.6.2022 <.>
<br> Závěrečný účet DSO na rok 2021 je zveřejněn na úřední desce Města Hořovice a na internetových stránkách Města Hořovice - Hořavicko - DSO dokumenty (http5://www.mesto— borovice.eu/horovícko/o'so—dokumenty/),v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.215 MěÚ HořOvice u paní Lukešová <.>
<br> Dota zveřejnění od 28.6.2022 do 30.7.2023
<br> Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX Dr.Ing.XXXX XXXXXX v.r.pověřená vedením účetnictví DSO ředitel DSO
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 1 l 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 000008í2022IKU-SK Stejnopis č.2 813211: SZ_066313H2021IKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO REGIONU HOŘOVICKA
<br> IČ: 47560002 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Regionu Hořovicka za rok 2021 bylo zahájeno dne 22.02.2021 doručením oznámení o zahájen...

Načteno

edesky.cz/d/5487617

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz