« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Kanalizace Klokočná - Informace o postupu prací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Kanalizace Klokočná
<br>
Informace o postupu prací
<br> Vážení občané <,>
<br> informujeme vás o aktuálním postupu prací na stavbě Kanalizace a ČOV Klokočná,který vý-
<br> razně ovlivní dopravu v obci <.>
<br> 30.6.– 8.7.uzavřen úsek na horní návsi až k točce autobusů
<br> 11.7.– 31.7 veškeré dopravě uzavřena horní náves až na výjezd na státní silnici <.>
<br> Současně bude přerušena hromadná autobusová doprava.Ta XXXX končit
<br> ve Svojeticích.Po tuto dobu pro občany obce,a to pouze v pracovní dny
<br> v čase cca od 9:41 až 15:00,je zajištěna náhradní „kyvadlová“ doprava
<br> mikrobusem – linka X489 mezi Klokočnou a navazující autobusovou do-
<br> pravou ve Svojeticích <.>
<br> Mikrobus bude mít v obci dvě zastávky.První na okraji obce před sjezdem
<br> ke kompostárně a druhá – konečná na západním okraji horní návsi – viz
<br> schéma <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podrobnosti o náhradní dopravě,výlukový jízdní řád,objízdné trase místními
<br> komunikacemi a podrobný časový harmonogram v jednotlivých částech obce
<br> pro červenec bude zveřejněn na webových stránkách obce,na úřední desce a
<br> nástěnkách <.>
<br> 11.7.– 31.7.bude platit úplná uzavírka státní silnice! Obec bude neprůjezdná! Příjezd
<br> do obce vždy pouze z jednoho směru.Uvnitř v horní části obce bude doprava
<br> vedena po objízdné trase – viz schéma <.>
<br>
<br> 18.7.na státní silnici bude prováděn živičný postřik – POZOR!!! Nevjíždět!!!
<br> špiní pneumatiky a špína (asfalt) se roznáší dál na vozovku/dlažbu,…
<br> Všechny výše uvedené termíny jsou termíny předpokládané = závislé na klimatických pod-
<br> mínkách – změna v termínech je vyhrazena,proto je nutné sledovat aktuální pracovní postup
<br> a řídit se pokyny pracovníků stavby a dopravního značení <.>
<br> Vážení občané <,>
<br> velice se omlouváme za tato omezení.Jsou ale pro dokončení díla nezbytná.Proto vás opako-
<br> vaně žádáme o trpělivost,vstřícnost,podporu a respektování všech opatření <.>
<br> Děkujeme za pochopení
<br> XX...

Načteno

edesky.cz/d/5485965

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz