« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - UD-230.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD-230.pdf
1/2
<br> Statutární město Ostrava „„ 775.4 ? /ZďZZ
<br> Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor místního hospodářství
<br> Vaše značka;
<br> Ze dne: Č.j.: MH 11549/2022/OMH/Bur Paní - 77 <.>,Sp- Z"" SZ MH 0757300“ XXXXXX XXXXXXXXX Vyřizujeí XXXXXXXXX XXXXXXXXX Mojmírovců XXX/X Telefon: +XXX XXX XXX XXX XX Ostrava — Mariánské Hory Fax: +599 459 298 E-mail: hurianm angl marianskehon.cz Datum: 29.06.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Podle 55 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení — místní úprava dopravního značení
<br> Příkaz č.03/2022 1.Vyhrazené parkovací místo IP 12 uI.Nivnická
<br> Statutární město Ostrava,úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace 111.a IV.třídy,v souladu s š 139 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,ve smyslu 5 124,odst.6 zákona a 5 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,o pravidlech provozu na pozemních komunikacích,v platném znění <,>
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na místních komunikacích opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení 5 173,odst.1,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a to takto:
<br> Podmínky příkazu:
<br> 1.na ul.Nivnická u domu čp.7 v Ostravě — Mariánských Horách úprava dopravního značení,omezení stání dopravní značkou IP 12 — Vyhrazené parkoviště a s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „3 BO 8183 nebo 9T6 9198“ včetně vodorovné dopravní značky V 10 e - vyhrazené parkoviště <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 5 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro provádění a umisťování dopravního značení.Dále platí,že budou použity výhradně do...

Načteno

edesky.cz/d/5485389

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz