« Najít podobné dokumenty

Město Deštná - OZV č. 1/2022 o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Deštná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20220629144625420.pdf (464.9 kB)
Město Deštná,Zastupitelstvo města Deštná Obecně závazná vyhláška města Deštná č.1/2022
<br> o nočním klidu
<br> Zastupitelstvo města Deštná se na svém zasedání dne 27 06.2022 usnesenímc 0.41/22/14 usneslo vydat na základě ustanovení 5 10 písm.d) a ustanovení 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení 5 5 odst.7 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
<br> Předmět
<br> Předmětem této obecně závazné vyhláškyje stanovení výjimečných případů,při nichžje doba nočního klidu vymezena dobou kratší <.>
<br> Čl.2
<br> Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1
<br> č|.3
<br> Stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
<br> 1) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin (doba nočního klidu bude zkrácena o 2 hodiny),ato v následujícím případu:
<br> a) v noci z 5.8.2022 z důvodu konání akce „Deštník fest“ na den následující <.>
<br> 2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst.1 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání <.>
<br>,Čl.4 Učinnost
<br> Táto obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX,DiS.místostarosta,starosta
<br> klidu sax.a od dvacáté druhé do šesté hodiny.Obec může obecně závaznou vyhláškou stanov/l'Wj/mečné případy,zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“
<br> Vyvěšeno: „7% mz; Sejmuto: „Ti.Za 2;

Načteno

edesky.cz/d/5484500

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Deštná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz