« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI Za období: 12/2021 Obec Svatoslav; IČO 00290548; Svatoslav 29,Svatoslav,675 07
<br> Právní forma: Obec
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.2.2022
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍ osooaí Název položky Syratšéitcký Běžné „,Minulé-| d „ k' Hlavní činnost HoĚprondoaSrtska Hlavní činnost OŽP; n oa; a
<br> A.NÁKLADY CELKEM 4 371 656,96 175 966,56 3=97š,s“_5;5,40 124 289,48 I.Náklady z činnosti 4 036 795,76 170 940,56 3 702 649,70 121 926,48 1.Spotřeba materiálu 501 306 956,74 3 116,00 172 264,66 8 219,00 2.Spotřeba energie 502 389 546,62 9 515,56 178 005,24 9 305,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 50 000,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 454 239,00 0,00 125,00 0,00 9.Cestovné 512 11 909,00 0,00 13 397,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 9 375,00 0,00 397,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 351 646,93 30 810,00 908 570,45 43 298,48 13.Mzdové náklady 521 611 706,00 35 380,00 577 906,00 32 616,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 55 869,00 4 187,00 51 030,00 2 928,00 15.Jiné sociální pojištění 525 420,00 16,00 406,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 50,00 0,00 50,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 1 800,00 24 384,00 1 400,00 25 560,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 4 000,00 0,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 3 903,00 0,00 10 287,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX ...

Načteno

edesky.cz/d/5484084

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz